443 "Data Engineering" jobs for you

[502] .NET Technical Architect.NETSoftware ArchitectERPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2100 - $2500
[500] Senior .NET DeveloperJavaScriptMVC.NETMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1400
[495] Senior Mobile App TesterQC QATesterMobile AppsJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
Senior Frontend JavaScript EngineerJavaScriptRESTfulReactJSFram^ Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Intelligence SpecialistBusiness AnalystDatabaseSQLOnPoint Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình BackendC#JavaNodeJSSolarBK Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS developeriOSSwiftRemote Resources Ho Chi MinhSalary: $800 - $1100
Database Administrator (DBA)DatabaseMySQLNHN Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT SupportIT SupportNetworkingSystem AdminUnity Architects Ho Chi MinhSalary: $350 - $400
Senior Backend DeveloperNodeJSPythonData EngineeringmStage Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Thực tập Oracle DBADatabaseLinux UnixOracleFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Media ExecutiveOnline MarketingStarts Media Ho Chi MinhSalary: $350 - $550
Senior PHP/Golang/Node JSNodeJSPHPGoLangSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior .NET DeveloperASP.NETMVCSendo Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
TesterMySQLAutomation TestQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
QA/QC LeadTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1700
Senior QA/QC EngineerTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
QA/QC EngineerTesterQC QARemote Resources Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
R&D EngineerBigDataArtificial IntelligenceMachine LearningTMA Innovation Center Ho Chi MinhSalary: $400 - $1500
[487] Country ManagerEnglishProject ManagerBusiness DevelopmentMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2200 - $2500
Nhân viên lập trình AndroidAndroidPayoo Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Nhân viên kiểm thử (QC/Tester)TesterQC QAFresherPayoo Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
Performance and Load Test QASQLQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior QC EngineerEnglishTesterQC QATitan Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded Software EngineerC++EmbeddedLinux UnixGlobal CyberSoft Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidMobile AppsMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
.Net DeveloperASP.NETC#HTML CSSGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $600 - $1500
Research Engineer - Data SciencePythonSQLBigDataData ScientistTrusting Social Ho Chi MinhSalary: $1500 - $3000

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more