970 "HTML CSS" jobs for you

Senior Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptReactJSEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
React DevelopersJavaScriptRESTfulReact NativeEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Angular DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Java DeveloperHTML CSSOOPSpringPrime Commerce Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[922] PHP DeveloperPHPLaravelOOPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1300 - $1950
Software Engineer (.NET, C#)ASP.NETJavaScriptSQLNexcel Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[916] Senior Python DeveloperPythonHTML CSSNoSQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1400
[919] Front End Developer (Angular)AngularJSJavaScriptHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $600 - $850
[910] PHP Web Developer (PHP/Python)PHPPythonHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
[909] PHP Web DeveloperPHPMVCHTML CSSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1300
[836]Senior Frontend DeveloperJavaScriptReactJSMs Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiSalary: $900 - $1500
[895] PHP Fullstack DeveloperPHPLaravelYiiJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $600 - $850
[896] Front end DeveloperHTML CSSReactJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $600 - $850
[897] Senior PHP DeveloperPHPYiiLaravelVueJSReactJSAngularJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1700
React DevelopersJavaScriptReactJSReact NativeEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
[876] PHP DeveloperPHPHTML CSSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
[890] Full-stack Developer (Laravel/ReactJs)PHPReactJSDockerMicroservicesJavaScriptLaravelJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $850 - $1500
[889] Front end Developer (ReactJs)ReactJSHTML CSSJavaScriptJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $850 - $1500
PHP/PimCore DeveloperDesignerHTML CSSPHPJavra Software B.V Da NangSalary: Negotiable
Senior Software Engineer (PHP/ Lavarel)HTML CSSPHPLaravelJavra Software B.V Da NangSalary: Negotiable
Senior Frontend EngineerHTML CSSJavaScriptUI-UXJavra Software B.V Da NangSalary: Negotiable
Quality Controller (HTML, CSS, JavaScript)QC QAAutomation TestDFO Global company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend Developer/ Lập trình viên FrontendAngularJSReactJSVueJSViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $400 - $1000
Team leader (.NET Core, C#)C#.NETTeam LeaderTekmedi JSC Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
PHP Developer (Laravel/Yii/Cake...)PHPLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: $600 - $1500
Web DeveloperPHPRESTful.NETTAN HIEP PHAT GROUP Binh DuongSalary: Negotiable
Nhân Viên ITERPPHPVenus Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Developer (Fresher/Junior)MySQL.NETSpringViet Nam BLAMEO Technology Ha NoiSalary: $250 - $850
[867] Senior NodeJs DeveloperNodeJSMongoDBMySQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1300
PHP InternshipInternshipbravesoft Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more