128 "PostgreSql" jobs for you

10 DevelopersC++JavaPHP1C Innovation Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[529] NodeJS/React JS DeveloperNodeJSReactJSJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1500
NodeJs/React/Java DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSVelaCorp Ha NoiSalary: $400 - $700
Technical LeadASP.NETNodeJSSQLVelaCorp Ha NoiSalary: $750 - $1200
PHP DeveloperMySQLPHPSymfonySwiss Post Solutions Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $600
[558] Software QC EngineerQC QAAutomation TestJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1800
[618] Senior NodeJS DeveloperLinux UnixNodeJSRESTfulJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1600
PHP Laravel Developers (Mid/Senior)PHPLaravelBigin Ho Chi MinhSalary: $750 - $1200
Web Developer Cum System AdminSystem AdminPHPLinux UnixCitySmart Hospitality Management Ha NoiSalary: Negotiable
Technical LeaderJavaJavaScriptPHPAlitech Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Technical LeaderAgileMySQLTeam LeaderVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Back-end JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSFirebase APIITBIZ Ha NoiSalary: $700 - $1200
Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringTruemoney Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Senior Java DeveloperJavaSoftware ArchitectSpringTruemoney Ha NoiSalary: Negotiable
Web Developer (Front-end, Full-stack)HTML CSSNodeJSReactJSLecle Vietnam JSC Ho Chi MinhSalary: $400 - $2000
[571] FullStack PHP DeveloperLinux UnixPHPFullstackJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1100
PHP Developers (All Levels)HTML CSSPHPPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Software DevelopersAgileJavaScriptNoSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Web Developer (Prefer PHP, Magento, Ruby, Python)MagentoPHPRuby on RailsEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
PHP Web DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Lập trình WebPHPSQLFullstackSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperEnglishRuby on RailsCodeBox Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPWordpressLaravelEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Lập trình viên WebAndroidiOSPHPSmartnet Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Web Lead DevelopperJavaPostgreSqlRESTfulBOCASAY Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1300
Senior NodeJS & ReactJS DeveloperNodeJSPostgreSqlReactJSSave Money Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
[524] PHP Technical LeaderHTML CSSMySQLPHPJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1500 - $2000
[525] Senior PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $900 - $1300
.NET Front End/Back End DeveloperHTML CSSPostgreSqlPythonFPTS Ha NoiSalary: Negotiable
Java Developer (Junior/Senior/Experience)JavaMySQLOOPARIS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $400 - $1400

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Career Advisor at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online

Tuyển dụng nhiều khi giống mua hàng online tại shop không uy tín: Hình 1 đằng mà đồ 1 nẻo. Vừa nãy mới lên một trang TMĐT tìm mua cái mô-tơ bơm nước, thấy người ta feedback (hình bên phải) khác...

Read more

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more