Hot Jobs

Thực tập sinh HTMLHTML CSSJavaScriptInternshipTigren Solutions Ha NoiSalary: Negotiable
Front-end Developer (HTML, CSS, JavaScript)HTML CSSJavaScriptMagentoTigren Solutions Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Developer (PHP, Magento)MagentoOOPPHPTigren Solutions Ha NoiSalary: $600 - $1000
Senior Online/Mobile Media BuyerNetworkingOnline MarketingSocial MediaAdstart Media Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerQC QATEKO Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Oracle DB DeveloperJavaOracleFabbi Ha NoiSalary: $400 - $700
Front end DeveloperJavaScriptReactJSFabbi Ha NoiSalary: $400 - $700
HTML/CSS DeveloperHTML CSSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web App DeveloperNodeJSPHPReactJSYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Sale Admin (IT)SaleTSG Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình .Net.NETTSG Ha NoiSalary: Negotiable
TesterBusiness AnalystTesterQC QAGroove Technology Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
TesterTesterAutomation TestQC QANextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $300 - $500
Software Quality Assurance (Automation)QC QAAutomation TestTesterKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior / Lead Data ScientistData ScientistKnorex Ho Chi MinhSalary: Negotiable
NetSuite Sales ManagerOracleSales EngineerEVIZI LLC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Support StaffIT SupportOdyssey Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC/Tester TraineeTesterQC QAITOrient Software Development Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
React Native DeveloperAndroidiOSReact NativeRemote Resources Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Python DevelopersDjangoPythonEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Java Front-end DeveloperAngularJSJavaJavaScriptTruemoney Ha NoiSalary: $700 - $1000
SEO StaffiOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
PHP ProgrameriOSIT SupportPHPSimicart JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringTruemoney Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Software Testers (Junior/Senior)TesterQC QAAutomation TestCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperJQueryMySQLPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile DeveloperiOSMobile AppsReact NativeNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Java DeveloperJavaSoftware ArchitectSpringTruemoney Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more