Hot Jobs

[1151] .Net Developer.NETC#JobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $2000 - $2500
[1149] Fullstack DeveloperJavaScriptReactJSNodeJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
[1148] .Net Developer.NETC#MySQLJobSeeker.vn OthersHot Job!Salary: $1000 - $1800
[1127] IT CommunicatorJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
[1145] Senior Back end Developer (NodeJs)NodeJSJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1500 - $2500
[1147] C++/C# DeveloperC++C#JobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $900 - $1300
[1146] 2D UI Artist2D Concept ArtistUI-UXJobSeeker.vn OthersSalary: $1000 - $2200
[1138] Senior Java DeveloperJavaBigDataJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1800 - $3000
[1135] Product Manager / Product OwnerProduct ManagerProject ManagerJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $1800 - $2800
[1133] Back End DeveloperNodeJSJavaScriptGoLangJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1136] 3D Character ArtistJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $1000 - $1500
[1132] Fullstack DeveloperJavaScriptPHPPythonC#JobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1134] Front end DeveloperJavaScriptHTML CSSJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1129] Senior Java DeveloperJavaNodeJSSpringJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2400
[1130] Data Scientist / Data AnalystData ScientistJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $2200
[1128] DataBase AdminDatabaseJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
[JobSeeker.vn] UX UI DesignerDesignerUI-UXJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
[1124] VFX ArtistJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $700 - $1000
[1119] Data ScientistData ScientistPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $2200
[1120] Senior Java DeveloperJavaSpringJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[1121] Business Intelligence AnalystBusiness AnalystJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1100 - $1500
[1116] Senior Java EngineerJavaSpringAWSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2500 - $3200
[1111] QC TesterQC QAJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $700 - $1500
[949] Front end DeveloperJavaScriptJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1400 - $2400
[1106] 3D Modelling3D ModelingJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $2000
[1108] Technical Pre Sales ManagerManagerSales EngineerJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1700 - $2600
[1107] Project ManagerProject ManagerAgileScrumMr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: $1300 - $2200
[1104] 3D AnimatorJobSeeker.vn Ha NoiSalary: $700 - $1000
[1101] 2D Artist2D Concept ArtistJobSeeker.vn OthersSalary: $1500 - $2000
[1100] 2D UI ArtistJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $700 - $1000

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more