Hot Jobs

Nhân viên kiểm thửQC QATinh Vân Ha NoiSalary: $300 - $500
Senior Java Developer (2 years experience)J2EEJavaMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UNIX AdministratorLinux UnixMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Development Team LeaderJ2EEMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior IT Developer (.NET, MVC, C#)ASP.NETC#MVCMirae Asset Finance VietNam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingITIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[614] Junior CSS DeveloperDesignerHTML CSSMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $1000
IT Help DeskERPIT SupportSAPBT International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Automation Test EngineersQC QAAutomation TestCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Manual Tester/QCQC QAFresherCloud Nine Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
05 Data AnalystsOloa Home & Gardening Vietnam Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Business AnalystBusiness AnalystOloa Home & Gardening Vietnam Ho Chi MinhSalary: $450 - $1000
Data Analysis / Project Market ResearcherCRMAIM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperMySQLPHPPostgreSqlRMS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
Back-end Developer (PHP, Python)PHPPythonSQLSW Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Fresher/ Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Business AnalystBusiness AnalystXSPERA VIET NAM's company Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QA QC / TesterEnglishQC QAAutomation TestSW Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Mobile DeveloperAndroidiOSPHPRMS Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
Junior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPYouNetCo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Chuyên viên BA (Protrade)Business AnalystVNDIRECT Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên viên BA (KYC)Business AnalystVNDIRECT Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên viên BA (BO)Business AnalystVNDIRECT Ha NoiSalary: Negotiable
Chuyên viên BA (BPM)Business AnalystVNDIRECT Ha NoiSalary: Negotiable
Fresher/Junior PHP DeveloperWordpressLaravelCakePHPRelipa Software Ha NoiSalary: Up to $1300
Web DeveloperHTML CSSMySQLNoSQLBuffalo Tours Ha NoiSalary: Negotiable
[613] QC TesterEnglishQC QAMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiSalary: $700 - $1000
Junior Full Stack Javascript CoderJavaScriptNodeJSReactJSCodelynx Software Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: $1000 - $3000
Product QC/ TesterNodeJSQC QAVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus

Blog

Nhân viên trung thành

(Bài viết này thể hiện góc nhìn chủ quan, có thể sẽ làm phật ý một số anh chị) (Hình: google image) Nói sao giờ ta. Thường thì công ty nào cũng muốn mình có/tuyển được người phù...

Read more

Quyền được biết của nhân viên

Ngày đầu đi làm, công ty gửi cho bản nội quy công ty, pdf. Mình đọc vài trang xong bỏ, tại dài quá, với cũng tin tưởng công ty (lúc ký HĐLĐ cũng thế, đưa là ký, có đọc đâu) Tất nhiên vậy là...

Read more