1023 "Software Architect" jobs for you

Middle-Level Full Stack RoR DeveloperRuby on RailsFullstackJavaScriptLARION Computing Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Japanese IT CommunicatorJapaneseCommunicatorNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $850
iOS Developer (Up to $1200)iOSMobile AppsNTQ Solution Ha NoiSalary: $400 - $1200
Java Developer (Backend)JavaSpringJavaScriptNTQ Solution Ha NoiSalary: $400 - $800
PHP Developers (Up to $1100)PHPCakePHPLaravelNTQ Solution Ha NoiSalary: Up to $1100
Senior Project ManagerPHP.NETJavaMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Engineer - Full Stack (AngularJS, Node.js)AngularJSNodeJSMongoDBTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack Senior .NET Developer (MVC)ASP.NETMVCTPS Software Solutions Ho Chi MinhSalary: $1000 - $2000
Software Engineer (C#, .NET)C#The Click Cell OverseaSalary: $2900 - $3300
Web DeveloperC#MVC.NETDiCentral Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Technical Leader.NETAngularJSRESTfulAPAC Consulting Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front End (.NET) Developer.NETAngularJSRESTfulAPAC Consulting Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer / Javascript DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DevelopersJavaTMA Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Project ManagerProject ManagerITOnOnPay Việt Nam Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Android Developer (App)AndroidMobile AppsJSONAmanotes Ho Chi MinhSalary: $700 - $1400
Senior iOS Developer (App)iOSMobile AppsJSONAmanotes Ho Chi MinhSalary: $700 - $1400
Project ManagerProject ManagerMobile AppsAgileSavvycom JSC Ha NoiSalary: Negotiable
Full-Stack Web DeveloperPHPNodeJSAngularJSEpsilon Mobile Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Junior Software DeveloperJavaC++RubyEpsilon Mobile Ho Chi MinhSalary: $300 - $600
Business AnalystITEnglishEpsilon Mobile Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby On Rails DevelopersRuby on RailsNodeJSPHPLARION Computing Ho Chi MinhSalary: Up to $800
Senior PHP Programmers (Fulltime Freelancer/ Permanent)JavaScriptPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Specialist ( X++)ERPSoftware ArchitectLien A Company Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[FULL TIME JOB] Magento ProgrammerJavaScriptMagentoPHPMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Snr FullStack .NET Developer (Freelance/Permanent)ASP.NETJavaScriptMVCMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT HelpdeskVietnam Star Auto Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Bridge Software EngineerBridge EngineerJapaneseIIST Co. Ltd Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Lê Tú (Headhunter at RSS - an IT Recruitment Agency)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Innerbus
  • Ms Duyên (Researcher at Reeracoen)
  • JobSeeker.vn

Blog

Chuyển việc (1)

Mình có người bạn tên L****. Hắn cũng có mặt ở trên này. Vợ chồng đi chơi suốt. Chắc bữa nào block Facebook luôn, ganh tỵ quá thể :( Người này mỗi lần chuyển việc thì chuẩn bị rất kỹ: cân nhắc...

Read more

Thử việc không thành công, rồi sao?

CV bạn có ghi làm ở công A chỉ 02 tháng, công H chỉ 01 tháng thôi. Vì sao? Dạ, công ty A là hết thử việc nhưng công ty không ký HĐ, còn công ty H thì em chủ động nghỉ. uhm ... uhm ......

Read more