78 "jobseeker.vn" jobs for you

[488] Business Analyst / Project Assistant (French speaking)Business AnalystFrenchProject ManagerJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[474] Senior Front-End Developer (ReactJS, UX)HTML CSSJavaScriptUI-UXMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
[470] Middle - Senior React Native DeveloperReact NativeMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[469] Middle - Senior NodeJS DeveloperNodeJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[435] Front-End DeveloperDesignerHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
[408] IT Technician (Leader/ Senior/ Mid)EnglishIT SupportMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ha NoiHot JobSalary: $400 - $800
[487] Country ManagerEnglishProject ManagerBusiness DevelopmentMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $2200 - $2500
[486] Senior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
[485] Junior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $400 - $600
[484] Full stack DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1000 - $1200
[441] Project Coordinator (Chinese speaking)Project ManagerMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[13] Japanese CommunicatorJapaneseCommunicatorMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $500 - $800
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $400 - $500
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $700
[481] Experienced Java Web DeveloperJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[482] Experienced PHP DeveloperCakePHPPHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[459] Junior Java Web DeveloperJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[186] Junior PHP Web DeveloperPHPJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[407] Mid/Senior IT Technician (HCM)EnglishIT SupportMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $350 - $450
[15] Ruby on Rails Team LeaderRuby on RailsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1000
[54] Junior - Middle Ruby on Rails DeveloperMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $900
[473] PHP DeveloperHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $600 - $900
[480] Java DeveloperJavaJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $1000
[442] RecruiterSocial MediaMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)Hot JobSalary: $400 - $700
[378] HRMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $400 - $800
[475] Social Media MarketingOnline MarketingContent MarketingMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: Up to $1200
[476] Project ManagerAgileProject ManagerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1200 - $1500
[472] Android DeveloperMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $800 - $1000
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $800 - $1500
[173] QC TesterTesterMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: Up to $500

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more

Lụt việc, phải làm sao?

Mình có cái thủ-thuật nhỏ, dành cho các bạn/anh/chị làm công việc nhân sự hay hành chính văn phòng mới vào nghề. (tạm gọi là "chúng ta" ha) Thường thì chúng-ta dễ bị dính một trong những món...

Read more