74 "jobseeker.vn" jobs for you

[446] Senior AngularJS DeveloperAngularJSReactJSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1000 - $2000
[447] Senior PHP DeveloperPHPLaravelMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1000 - $2000
[438] Python DeveloperPythonSQLBigDataMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[437] Procurement AdministratorEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
[434] TesterTesterMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
[432] Android DeveloperAndroidMVCOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $900
[315] iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
[430] .Net/Node.JS Team Leader.NETNodeJSFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[414] Multimedia DesignerIllustratorInDesignPhotoshopMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[370] Video EditorAdobe Creative SuiteJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $300 - $500
[429] Marketing DesignerDesignerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior React DeveloperJavaScriptNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[423] PHP Backend web developerPHPLaravelYiiMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[422] Senior Android DeveloperAndroidDevOpsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[415] Youtube SpecialistOnline MarketingContent MarketingMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[416] PHP Developer & LeaderPHPMySQLJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $400 - $1000
[395] Senior Account ExecutiveEnglishGamesSocial MediaMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1200
[410] Computer Shop TechnicianEnglishITMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
[312] Senior Unity DeveloperC#GamesUnityMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[408] Sourcing AdministratorEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $400
[407] IT SupportEnglishIT SupportITMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $250 - $550
[405] Go DeveloperGoLangMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[394] Product AnalystBusiness AnalystEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[392] DevOps EngineerLinux UnixMySQLPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[390] System DeveloperMySQLNodeJSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more