98 "jobseeker.vn" jobs for you

[476] Project ManagerAgileProject ManagerMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1500
[79] Junior PHP DeveloperJavaScriptMVCPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
[471] Frontend Web DeveloperAngularJSHTML CSSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1500
[487] Country ManagerEnglishProject ManagerBusiness DevelopmentMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2200 - $2500
[486] Senior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1500
[485] Junior Software Engineer (Java)HTML CSSJavaJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $600
[173] QC TesterTesterMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Up to $500
[484] NodeJS DeveloperJavaScriptNodeJSFullstackMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1000 - $1200
[441] Project Coordinator (Chinese speaking)Project ManagerMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
[13] Japanese CommunicatorJapaneseCommunicatorMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $800
[483] PHP DeveloperHTML CSSMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $500
[80] Junior Java DeveloperJavaJavaScriptSpringMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $700
[379] Product ManagerUI-UXProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
[481] Experienced Java Web DeveloperJavaJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $500 - $700
[482] Experienced PHP DeveloperCakePHPPHPSymfonyJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[459] Junior Java Web DeveloperJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[407] Mid/Senior IT Technician (HCM)EnglishIT SupportMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $350 - $450
[15] Ruby on Rails Team LeaderRuby on RailsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
[54] Junior - Middle Ruby on Rails DeveloperMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $900
[473] PHP DeveloperHTML CSSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $900
[480] Java DeveloperJavaJavaScriptMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $1000
[442] RecruiterSocial MediaMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)Hot Job!Salary: $400 - $700
[378] HRMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $800
[475] Social Media MarketingOnline MarketingContent MarketingMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: Up to $1200
[472] Android DeveloperMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1000
[467] Junior Marketing ExecutiveOnline MarketingSocial MediaMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $300 - $400
[468] Bridge software engineerPHPAndroidiOSMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: Negotiable
[466] iOS DeveloperiOSSwiftMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $600 - $900
[461] .NET Web Developer (ASP.net, jQuery)AngularJSASP.NETMVCMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $800
[465] Senior Web-Mobile Developer (Angular/React, Node.js)AngularJSNodeJSReactJSMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $800

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ :)

Trong project, thường hay thấy tình trạng như thế này: PM hỏi dev cái bug này thế nào, dev giải thích 1 hồi xong kết luật thằng pm này óc bã đậu, nói hoài mà không hiểu; Client hỏi sao...

Read more

Co-working Spaces in Vietnam (Saigon)

Traditional offices are so boring! I myself really love to work in a co-working space. I spent several months at SaigonHub, where was a very good one but sadly they were closed in 2014. In...

Read more