93 "Manager" jobs for you

IT Application Developer.NETASP.NETC#Keppel Land Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product Owner / Project ManagerProduct ManagerProject ManagerTeam LeaderKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Account ManagerProduct ManagerNEO Ha NoiSalary: Negotiable
[335] Senior PHP DeveloperEnglishOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Da NangSalary: $800 - $1500
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAngularJSPHPWordpressScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
Product ManagerEnglishProduct ManagerUI-UXHello Bacsi Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[316] Technical Project ManagerAndroidiOSMobile AppsMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $1300 - $1500
[303] Technical Project ManagerEnglishProject ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1500
IT HelpdeskIT SupportNetworkingHardwareKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperPHPLaravelYiiFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAgileMySQLPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
Senior Java Software EngineerJ2EEJavaOOPTrueMoney Ha NoiSalary: Negotiable
Lập trình viên JavaJavaELCOM Corp Ha NoiSalary: From $700
Lập trình viên C++C++C languageLinux/UnixELCOM Corp Ha NoiSalary: From $700
Kỹ sư bảo mật hệ thống (System Security Engineer)System EngineerSecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $800
Senior iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftFPT Telecom Ho Chi MinhHot JobSalary: $600 - $800
Back end Developer (Python, java web)DatabaseJavaPythonFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $600 - $700
[305] Product ManagerAgileEnglishProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaSalary: $1700 - $2200
[307] Sales ManagerEnglishSaleMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OverseaSalary: $1000 - $2000
Manual QA Engineers (Tester)EnglishTesterQC/QACông ty CP Dịch Vụ thương mại tổng hợp VinCommerce Ha NoiSalary: Negotiable

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more