244 "Manager" jobs for you

[545] Development Lead (Android)AndroidJavaMobile AppsMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $3000
[511] Expat Project ManagerProject ManagerAgileMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $2000 - $2500
Business AnalystBusiness AnalystHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT TraineeIT SupportNetworkingNielsen Vietnam Ho Chi MinhSalary: $250 - $300
Product Owner (Product Manager)Product ManagerUI-UXSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
Quality Control EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $600 - $1200
ReactJS/NodeJS - Senior Full Stack EngineerNodeJSPHPReactJSYouNet Corporation Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
Senior Network Administrator/EngineerNetworkingSystem AdminSecurityLink By Net Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project Manager ( Java, PHP)Product ManagerSoftware ArchitectITMulodo VietNam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[497] 2D ArtistDesignerGames2D Concept ArtistMr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $700 - $900
Kỹ sư cầu nối (BrSE, N2)C++HTML CSSJavaScriptGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical LeaderAgileProduct ManagerTeam LeaderEway Ha NoiSalary: $1000 - $1500
QC / QA EngineerAgileTesterQC QAKromLab Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Project Development ExecutiveJavaPHPPythonM&T Pictures Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[538] Sales/Account ManagerBusiness DevelopmentSaleEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $1700
[536] Senior Web Developer (PHP Fullstack)EnglishPHPFullstackMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Product ManagerProduct ManagerTeam LeaderChineseBE Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior QC/TesterTesterEdgeWorks Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[535] Junior - Middle Drupal DeveloperDrupalMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $400 - $1200
QA Automation EngineerTesterQC QAAutomation TestZALORA Engineering Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET DeveloperAndroidASP.NETPHPSPRING Production Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UX/UI designerUI-UXDesignerBo Cong Anh Studio Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior Project ManagerProject ManagerTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project LeaderProject ManagerJavaPythonTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Back-End DeveloperHTML CSSLinux UnixMySQLVinaresearch Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
Mobile Team LeaderMobile AppsTeam LeaderTitan Technology Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business Intelligence DeveloperBusiness AnalystMachine LearningData ScientistHiggsup Ha NoiSalary: Negotiable
Telecom Networking Administrator (VoIP/ PBX)System AdminSystem EngineerIT SupportFE Credit Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[523] Computer Shop AssistantEnglishITMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $450
Lập Trình Viên PHPMySQLPHPLaravelREIKA Ho Chi MinhSalary: $750 - $1000

Hiring now

  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more

Cân nhắc trước khi nghỉ việc!

(Bài viết này của Ms Nhung Dinh Kim, Former Head of HR at Vinataba - Philip Morris Ltd, HCMC Branch, ở Facebook, link tới bài gốc của tác gỉa ở cuối bài viết này; tiêu đề là do mình tự...

Read more