181 "Manager" jobs for you

[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2200
Java AEM DeveloperJavaSoftware ArchitectAleph Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1700
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project managerProject ManagerQSoft Vietnam Corporation Ha NoiSalary: Negotiable
Software Development Project ManagerEnglishProject ManagerLG Electronics - Development Center Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
IT RecruiterRecruiterITSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
[379] Product ManagerUI-UXProduct ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1500
IT ManagerIT SupportSystem EngineerNetworkingFLC Samson OthersSalary: Negotiable
Senior QC EngineerTeam LeaderTesterQC QAVNIB TECH Co., Ltd (Innerbus) Ho Chi MinhHot JobSalary: $500 - $700
[358] Digital MarketerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot JobSalary: $400 - $700
[449] React Native Senior EngineerEnglishHTML CSSJavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) OthersSalary: Negotiable
Project ManagerProject ManagerNHN Entertainment Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSBusiness DevelopmentADC GROUP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaSoftware ArchitectFullstackLifesUp Ha NoiSalary: Negotiable
Product DesignerMobile AppsProduct ManagerZalo Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Country Manager (Hanoi, Vietnam)EnglishProject ManagerBusiness DevelopmentLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $2000 - $3000
Assistant Marketing ManagerEnglishITCommunicatorIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
The Internship ProgrammeInternshipStreamy Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Product ManagerUI-UXVeXeRe.com Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Developer (PHP)PHPYiiRepresentative Office of Kim Son Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System EngineerSystem EngineerFPT Information System Ha NoiSalary: $500 - $700
ERP ExpertDatabaseMySQLSQLADC GROUP Ho Chi MinhSalary: $600 - $750
Senior QA ManagerQC QATesterProject ManagerRANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2000
ERP Account ManagerOracleERPBusiness DevelopmentFPT Information System Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên IT hệ thống bảo mậtIT SupportJavaScriptManagerKowil S Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more

Truyền thuyết về Embedded Software Engineer

:) - List of Embedded Software Engineer jobs

Read more