Hot Jobs

[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[383] Senior Python Back-End Developer (Algorithm Focused Consultant)EnglishPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
[381] Senior Android Developer (Lương 20 - 25tr NET)AndroidUnityMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
[370] Video EditorJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $300 - $500
[372] Senior Marketing ExecutiveJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $900 - $1200
Senior Full-stack Developer ($2000 - $4,000 net)Mobile AppsFullstackReactJSEmployment Hero Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Thực tập Lập trình viêniOSJava.NETInternshipHanelSoft Ha NoiSalary: Negotiable
QC / TestersTesterQC QASutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Frontend DevelopersHTML CSSJavaScriptSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ASP.NET DeveloperASP.NETSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DevelopersJ2EEJavaSpringSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên kinh doanh (IT)Sales EngineerSaleBusiness DevelopmentMKGroup Ha NoiSalary: Negotiable
Java (Web/Core)/ .Net / Android DeveloperAndroidJava.NETMKGroup Ha NoiSalary: Negotiable
PHP DeveloperLaravelCodeIgniterSymphonySynova Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
System AdminLinux UnixSystem AdminSystem EngineerTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
iOS DeveloperiOSObjective CSwiftTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Thực tập Lập trình viêniOSJava.NETInternshipHanelSoft Ha NoiSalary: Up to $45
Digital Consultant MarketingSaleOnline MarketingCleverAds Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web DeveloperAngularJSASP.NETJavaScriptHoàng Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[394] Product AnalystBusiness AnalystEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $900
[393] Executive Quality ControlTesterQC QAMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $700
[392] DevOps EngineerLinux UnixMySQLPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1200
[391] System EngineerLinux UnixMySQLMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
[390] System DeveloperMySQLNodeJSPythonMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $800

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

“Bong bóng nhân sự ngành CNTT”

Hôm nay đi hội thảo (do vnito.org tổ chức), mình "thu lợi" được nhiều thứ: #1. Được gặp Ms HR xinh đệp của Kyanon Digital #2. Được gặp 2 người hâm mô đã lâu, là Mr Toàn và Mr An,...

Read more

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more