1091 "System Engineer" jobs for you

[692] DevOps/SysOps AdministratorSystem AdminSystem EngineerDevOpsMs Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $2500
[1221] Fullstack Developer (Remotely)C#PythonEnglishFullstackJobSeeker.vn OthersHot Job!Salary: $1500 - $2000
[1213] Delphi DeveloperC#EnglishJobSeeker.vn OthersSalary: $1500 - $2000
[1206] Quality Assurance EngineerQC QAEnglishJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1700 - $2700
[1192] Senior Java DeveloperJavaJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1600 - $2000
[1190] Application EngineerAutomation TestJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2000 - $2700
[1173] Front end DeveloperReactJSJavaScriptJobSeeker.vn Da NangSalary: $800 - $1500
[1185] Fullstack Developer (ReactJs, NodeJs)NodeJSReactJSFullstackJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1174] IT CommunicatorJapaneseJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $700 - $1000
[1150] C++ DeveloperC++C languageJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2700 - $4500
[1172] Back End NodeJs DeveloperNodeJSJavaScriptJobSeeker.vn Da NangSalary: $1200 - $2000
[1169] DevOps EngineerDevOpsAWSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1500 - $2700
[1166] Python DeveloperPythonDjangoOOPJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $800 - $1500
[1156] Data Support EngineerSQLPHPPythonJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $900 - $1300
[1145] Senior Back end Developer (NodeJs)NodeJSJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1500 - $2500
[1138] Senior Java DeveloperJavaBigDataJobSeeker.vn Da NangHot Job!Salary: $1800 - $3000
[1133] Back End DeveloperNodeJSJavaScriptGoLangJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $1200 - $2000
[1129] Senior Java DeveloperJavaNodeJSSpringJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1800 - $2400
[1120] Senior Java DeveloperJavaSpringJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1500
[1116] Senior Java EngineerJavaSpringAWSJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $2500 - $3200
[1111] QC TesterQC QAJobSeeker.vn Ha NoiHot Job!Salary: $700 - $1500
FRESHER FRONTEND DEVELOPER (REACTJS, TYPESCRIPT)ITFresherReactJSPSA Solutions JSC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[1093] DevOps EngineerDevOpsAWSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[1092] System EngineerSystem EngineerOracleJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[1086] Senior Fullstack EngineerJavaScriptReactJSVueJSJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2300
[1027] Back End EngineerNodeJSExpressJSMongoDBJobSeeker.vn OthersSalary: $1500 - $2200
[1081] QC EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $900 - $1300
[1079] PHP DeveloperPHPNodeJSMr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $900 - $1300
[1016] QA EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $800 - $2000
[946] QA EngineerQC QAJobSeeker.vn Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000

Hiring now

  • Ms Tham Mai (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Trung Pham (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Tú Phan (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Thủ thuật bỏ túi khi tìm việc mùa Covid-19

Trong bài viết này, mình tóm gọn những ý chính yếu nhất nhằm giúp các anh chị có thể ứng dụng được ngay. Do chỉ là thủ thuật bỏ túi thôi, nên mình không giải thích kỹ từng vấn đề, và nếu thấy...

Read more

Tạm tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, tính tới 4/2020

Ghi chú: Ở đây mình sử dụng số liệu gần nhất, đầu năm 2020, có tăng cao hơn so với năm 2019 (Ảnh minh hoạ)   Một số thông tin cơ bản cần nắm được: Cứ đóng đủ 12 - 36 tháng thì...

Read more