456 "Java" jobs for you

[384] Game Server Developer(Java/Linux)JavaLinux UnixMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1200
10 .Net developers (Fresher)ASP.NETJavaScriptMySQLMs Lê Tú (Headhunter at GikJobs) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
PHP DeveloperJavaMySQLPHPPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Java DeveloperJavaMySQLTeam LeaderPropzy Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
[387] Senior PHP Engineer (Laravel, Symfony)PHPLaravelSymphonyMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $600 - $1500
UI/UX EngineerHTML CSSJavaScriptUI-UXTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập Trình Viên NodejsJavaNodeJSPythonCông ty TNHH Công nghệ Long Tâm Ha NoiSalary: $600 - $1000
Junior/Senior NodeJS Game ServerAndroidJavaScriptMySQLBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/Senior Cocos2D-JS Game DeveloperHTML CSSJavaScriptGamesBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Senior/Junior .NET Web DeveloperASP.NETHTML CSSJavaScriptBạch Tuộc Số Ho Chi MinhSalary: $600 - $1000
Japanese Speaking Project ManagerAndroidJapaneseJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP developerJavaScriptMySQLPHPTechAtrium Innovations Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
Application Security Engineer (Pentester)SecurityFPT Telecom Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Thực tập sinh Front - EndHTML CSSJavaScriptJQueryInternshipHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Nhân viên chăm sóc khách hàng biết HTML/CSSHTML CSSJavaScriptTesterHaravan.com (HCM) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperHTML CSSJavaScriptJQuerySpringWorks Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Android DeveloperAndroidC++JavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java Back-End DeveloperJavaGlassEgg Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Technical Operation Support EngineersMobile AppsNetworkingSQLEVIZI LLC Da NangSalary: Negotiable
Ruby on Rails InternshipHTML CSSJavaScriptNodeJSInternshipGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web ProgrammerAngularJSMySQLPHPDichung.vn Ha NoiSalary: Negotiable
Android ProgammerAndroidBusiness AnalystJavaDichung.vn Ha NoiSalary: Up to $600
Front-end DeveloperHTML CSSJavaScriptTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Android DeveloperAndroidJavaOOPTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Back-end Java DeveloperJ2EEMySQLSpringTrams Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Làm HR là làm cái chi?

Người ta kỳ vọng người làm nhân sự (HR nói chung) hơi bị nhiều Sếp thì muốn HR phải nắm được hết mọi chuyên của nhân viên trông công ty Project Manager thì yêu cầu HR phải "có người...

Read more

IT Jobs (Vietnam) – Facebook Group

Welcome to IT Jobs (Vietnam) https://www.facebook.com/groups/jobseeker.vn/   In order to prevent spammers, fake/scam job ads, please make sure you read and follow the rules below...

Read more