16 "French" jobs for you

Senior .NET Developers (C#, SQL, WPF)C#RANGSTRUP IT Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC Engineer/ TesterTesterQC QAAnt-Tech Ho Chi MinhSalary: $350 - $600
[561] Sales & Business Development (IT)SaleBusiness DevelopmentITMs Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn) Ha NoiHot Job!Salary: Up to $1000
C++ Software DeveloperC++Mauna Kea Technologies Ho Chi MinhSalary: $1500 - $1800
Senior QA EngineerQC QATesterFrenchSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: Up to $800
[488] Business Analyst / Project Assistant (French speaking)Business AnalystFrenchProject ManagerJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot Job!Salary: $800 - $1200
IT RecruiterRecruiterITSynova Solutions Ho Chi MinhSalary: $300 - $500
Ops EngineerLinux UnixSystem EngineerDevOpsIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
N.O.C (Network Operation Center) OperatorNetworkingSystem AdminFresherIPSIP Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack JavaScript DeveloperEnglishJavaScriptNoSQLLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
Country Manager (Hanoi, Vietnam)EnglishProject ManagerBusiness DevelopmentLinagora Vietnam Ha NoiSalary: $2000 - $3000
[303] Technical Project ManagerEnglishProject ManagerMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhHot Job!Salary: $1200 - $1500
C & SQL Developer (Training in Europe)C++OracleSQLCodix Vietnam Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Web Front-end Developer – Training in Europe (Preferable: Strong with AngularJS)AngularJSHTML5JQueryCodix Vietnam Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
C & SQL Developer – Training in EuropeC++OOPSQLCodix Vietnam Co., Ltd Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[205] Web Project Manager (French speaking)$1000 ++FrenchProject ManagerMs Tuyền Đỗ (Headhunter) Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Ms Quynh Nguyen (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr Khuyen Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • JobSeeker.vn
  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)

Blog

Nhảy việc nhiều, tại ai?

Những lúc đi khách, nhiều công ty kêu JobSeeker.vn bọn mình phải cam kết ứng viên mãi mãi không nhảy việc, vì họ không tiếc tiền thuê headhunt để tìm người phù hợp, tốn thời gian đào tạo, tốn thời...

Read more

Đi phỏng vấn chơi cho biết!

Link của bài viết này: https://jobseekers.vn/di-phong-van-choi-cho-biet/ Đi làm một vài năm ở công ty nọ, tăng lương đều đều 10%/năm, sếp cưng chiều lắm lắm. Một sáng thức dậy, tự hỏi: ...

Read more