387 "English" jobs for you

Associate Front End DeveloperJavaScriptFresherReactJSTerralogic Vietnam Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $500 - $1000
[358] Digital MarketerOnline MarketingMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $300 - $500
Telecom EngineerNetworkingHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $800
Software TesterTesterQC QANUS Technology Ho Chi MinhSalary: $400 - $700
Android DeveloperAndroidJavaNUS Technology Ho Chi MinhSalary: $500 - $1100
Senior Web DeveloperC#MVC.NETVinabenri Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Automation TesterSQLTesterAutomation TestQC QASomotsoft International Inc Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Project TranslatorAsia Technology .J.S.C Ha NoiSalary: Negotiable
06 Senior Node.JS DevelopersNodeJSJavaScriptFPT Software Ha NoiSalary: Negotiable
05 PHP DevelopersPHPYiiNoSQL3S Intersoft Ha NoiSalary: $600 - $1000
Oracle DBADatabaseOracleEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DevelopersPHPCakePHPDatabaseEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Sales ExecutiveTeam LeaderSaleBusiness DevelopmentSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
Graphic DesignerDesignerEnglishIT SupportSavvycom Ha NoiSalary: Negotiable
Android DevelopersAndroidMobile AppsEdgeWorks Software LTD Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior / Associate Quality ControlTesterQC QAAutomation TestKyanon Digital Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Back-end DeveloperPHPWordpressLaravelKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Front-end DeveloperAngularJSNodeJSReactJSKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product ManagerAgileProduct ManagerProject ManagerKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior UI/UX EngineerDesignerUI-UXTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: $800 - $1400
[94] Senior PHP DeveloperMVCMySQLPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
QC Test LeadQC QATesterGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Business AnalystBusiness AnalystGoQuo Vietnam Ha NoiSalary: $500 - $1000
IT Recruitment InternRecruiterInternshipKMS Technology Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more