381 "English" jobs for you

[314] Mac OS (App) DeveloperiOSObjective CC++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
Junior WordPress DeveloperWordpressIF Vietnam Da NangSalary: Negotiable
[338] Front-End DeveloperCSSHTML5JavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $600
[320] Senior PHP DeveloperCSSHTML5PHPMs Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
.NET Developers.NETASP.NETMVCS3Corp. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Application Developer.NETASP.NETC#Keppel Land Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
HTML 5 TEAM LEADERGamesJavaNodeJSHoang Linh Online Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[267] Experienced NLP developerNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
[265] Experienced iOS DeveloperiOSObjective CSwiftMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
[202] Front-End DeveloperCSSHTML5JavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $900
Mobile Game Developer (Unity, Cocos2dx)GamesUnityiOSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
Game Server DeveloperGamesJavaNodeJSVCCorp Ha NoiSalary: $600 - $1200
[336] Sales EmployeeEnglishSaleMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product Owner / Project ManagerProduct ManagerProject ManagerTeam LeaderKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality Control EngineerQC/QATesterKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior PHP DeveloperPHPWordpressDrupalKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
UI/UX DeveloperCông ty TNHH Mytour Việt Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Front-end DeveloperCSSHTML5JavaScriptKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Account ExcutiveEnglishNetworkingSaleKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
IT Application Programmer.NETDatabaseC#Circle K Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • PIXA STUDIO
  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more