449 "English" jobs for you

[312] Senior Unity DeveloperC#UnityGamesMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $800 - $1000
[367] Full-Stack JavaScript DeveloperAngularJSJavaScriptNodeJSMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1500 - $1800
[364] Android Technical LeaderAndroidJavaOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $2000
Android DeveloperAndroidiOSMobile AppsSkyfronts Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior / Fresher ASP.NET DeveloperASP.NETJavaScriptSQLA2 Automation Ho Chi MinhSalary: $400 - $1000
Intermediate C++ DevelopersC++C languageEastgate Software Ha NoiSalary: $700 - $1300
[172] 2D Concept Artist2D Concept ArtistSpineJobSeeker.vn Ho Chi MinhHot JobSalary: $700 - $900
C#, WPF DeveloperC#SQLAlliance Service Centre Ho Chi MinhSalary: $500 - $1000
Front-End DevelopersAngularJSJavaScriptHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Windows System & Application AdministratorSystem AdminDockerLinkbynet Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Android DeveloperAndroidEnglishRESTfulDMSpro Ho Chi MinhSalary: Negotiable
DMS Project ManagerEnglishERPProject ManagerDMSpro Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Wordpress DeveloperWordpressTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Graphic DesignerDesignerTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
SEO SpecialistSEOOnline MarketingTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Python DevelopperAngularJSHTML CSSPythonGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Ruby on Rails DeveloperHTML CSSJavaScriptNodeJSGumi Vietnam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Content WriterOnline MarketingContent MarketingTRG International Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Development ManagerIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior Software developerIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior system/network engineerLinux UnixIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior system/network engineerERPJavaLinux UnixIPTP Networks Ho Chi MinhSalary: Negotiable
ERP Application ConsultantEnglishERPThink Next Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java CI Engine DeveloperEnglishJavaDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable
e-Commerce Platform DevelopersASP.NETJavaScriptSQLDEK Technologies Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • The Innerbus INC
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more