417 "English" jobs for you

[314] Mac OS (App) DeveloperiOSObjective CC++JobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1200
iOS DeveloperiOSMobile AppsObjective CSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Junior/ Senior Full Stack Web EngineerHTML CSSReactJSJavaScriptInspi Corporation Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
System EngineerLinux UnixSystem EngineerIkorn Solutions Ho Chi MinhSalary: $700 - $1100
Fresh Software Developers (Java, Database, .NET)ASP.NETDatabaseJavaJust-in-time Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Developer.NETSharepointSQLMedigroup Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Ruby on Rails DeveloperRuby on RailsRubyHTML CSSLARION Computing Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
[351] Senior Android DeveloperAndroidJavaJSONMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $800 - $1000
[352] Junior iOS DeveloperiOSObjective CSwiftMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $400 - $500
[350] Senior .Net DeveloperMVC.NETOOPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
[348] Senior Java DeveloperAngularJSJavaSpringMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $1600
Front-end DevelopersAngularJSHTML/CSSPhotoshopHTK-INC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
[346] PHP DeveloperMVCOOPPHPMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $750
Front-end Developer (HTML, JS, jQuery) - URGENTAngularJSHTML/CSSJQueryPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
Project Manager (Payment System Team) - URGENTBusiness AnalystProject ManagerSQLPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Negotiable
10 PHP Developers (Up to $1500) - URGENTMySQLOOPPHPPaymentwall Vietnam Ha NoiSalary: Up to $1500
[345] Business AnalystBusiness AnalystEnglishMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $700 - $1200
[344] React Native DeveloperMobile AppsReactJSReact NativeMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $300 - $700
UI/UX DesignerEnglishUI-UXPhotoshopEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Tester (~$800)QC QATesterEastgate Software Ha NoiSalary: Up to $800
IT SupportBusiness AnalystIT SupportTesterAsia Technology .J.S.C Ha NoiSalary: $500 - $800
iOS DeveloperAgileiOSSwiftGEEK Up Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Digital MarketingOnline MarketingSEOSutrix Solutions Ho Chi MinhSalary: Negotiable
QC EngineerEnglishJavaScriptRubyEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior Business AnalystBusiness AnalystEnglishEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Harvey Nash Vietnam
  • PIXA Studio
  • JobSeeker.vn

Blog

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more

Personal Branding: 05 kinh nghiệm quan trong nhất (style xàm & nhảm)

Biết tới cụm từ "thương hiệu cá nhân" (personal branding) từ lâu, nhưng chỉ thực sự quan tâm và áp dụng nó từ sau buổi event ở SaigonHub (khi chưa đóng cửa) năm 2013, do Ms Phạm Lan Khanh (Founder...

Read more