127 "Agile" jobs for you

[338] Front-End DeveloperCSSHTML5JavaScriptMr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn) Ho Chi MinhSalary: $500 - $600
iOS developersAgileObjective CSwiftPIXA STUDIO Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Developers.NETASP.NETMVCS3Corp. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product Owner / Project ManagerProduct ManagerProject ManagerTeam LeaderKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Quality Control EngineerQC/QATesterKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJavaOOPDatabaseNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Senior Full-stack Developer ($2000 - $4,000 net)Mobile AppsFullstackReactJSEmployment Hero Ho Chi MinhSalary: $2000 - $4000
Software Engineer (Entry level, $500 - $1,000 net)FresherEmployment Hero Ho Chi MinhHot JobSalary: $500 - $1000
Senior Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $1000 - $1200
Backend Developer who wants to join as startup member in DanangJavaJavaScriptPHPSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable
.NET Software Architect (strong Front-End, 01 month' salary joining bonus).NETJavaScriptAngularJSKMS Technology Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Fullstack JavaScript DeveloperJavaScriptNodeJSPHPAntoree International Pte. Ltd. Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Mobile Application Business AnalystMobile AppsBusiness AnalystMs Minh (Headhunter at HEADHUNT Vietnam) Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Software EngineerJavaScriptLinux/UnixPHPSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: $1000 - $1500
IT Project LeaderBusiness AnalystEnglishTeam LeaderMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
PHP DeveloperDatabaseMVCPHPMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
iOS DeveloperiOSUI-UXSwiftMD24 House Call HCMC Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Urgent! Senior PHP/Laravel developerAgileMySQLPHPScuti Co ., Ltd Ha NoiSalary: $450 - $1000
30 JAVA DevelopersJavaOOPAgileAxon Active Viet Nam Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Backend Software EngineerPHPMVCLinux/UnixSPARK X LAB VIETNAM Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • JobSeeker.vn

Blog

1001 Cách Chống Ế Cho Dân Công Nghệ (Phần 01)

Tác giả: Helen88 (Ms Nguyễn Thanh Quyên) Công tác: Executive Producer tại Scuti Co., Ltd (Hà...

Read more

Bạn đã đi “quyết toán thuế TNCN” chưa?

Quyết toán thuế TNCN là gì? Hàng tháng lãnh lương ra công ty đều trừ một khoảng trong thu nhập của bạn để đóng thuế TNCN. Một năm 12 lần lãnh lương thì chém 12 nhát. Hiểu đại khái phần tiền thuế...

Read more