251 "Agile" jobs for you

10 Senior PHP DevelopersEnglishMySQLPHP8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $1000 - $1500
Junior iOS Developer- Swift 4AgileiOSSwiftPIXA STUDIO Ho Chi MinhFeatured JobSalary: $400 - $800
[436] Project Manager (Expat candidates)Project ManagerAgileFrenchJobSeeker.vn Ho Chi MinhFeatured JobSalary: From $2200
Java DeveloperJavaMySQLOOPNextop Co., Ltd Ha NoiSalary: $500 - $1000
Mobile Developer- React NativeAgileJavaScriptScrumbTaskee Ho Chi MinhSalary: $500 - $800
Principal QCQC QATesterAutomation TestTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Embedded Project ManagerEmbeddedProject ManagerBusiness DevelopmentTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior PHP DeveloperHTML CSSJavaScriptPHPPowerGateSoftware Ha NoiSalary: $800 - $1200
QC EngineerQC QATesterAutomation TestSendo Ho Chi MinhSalary: $300 - $1000
(Senior) Frontend DeveloperHTML CSSSEOJQuerySendo Ho Chi MinhSalary: $500 - $1500
Senior Quality Control EngineerQC QATesterTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Senior UI DesignerHTML CSSUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Junior QA DeveloperNodeJSRubyGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Frontend DevelopersUI-UXSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Backend DevelopersNodeJSReactJSGoLangSPARK X LAB VIETNAM Da NangSalary: Negotiable
Technical LeaderJavaPHPReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Junior/Fresher Developer ReactMySQLMongoDBReact NativeVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Java DeveloperJavaOOPMs Kim Thanh (Headhunter at FDI Consulting) Ho Chi MinhSalary: $1200 - $2000
PHP Technical LeadEnglishPHPTeam Leader8Bit Rockstars/NFQ Ho Chi MinhSalary: $1500 - $2500
Technical LeadHTML CSSJavaJavaScriptTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Java DeveloperJ2EEJavaTerralogic Ho Chi MinhSalary: Negotiable
2 Software Architect (Javascript)JavaScriptPHPPythonFLIX VIET JSC Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Senior Back-end Developer (Python)AgileDjangoPythonAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
Senior Front-end DeveloperAgileAngularJSJavaScriptAdAsia Holdings Ho Chi MinhSalary: $600 - $1700
iOS DeveloperiOSMobile AppsSwiftMobyteLab Services Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Ms Nhi Hà (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • 8Bit Rockstars/NFQ
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA STUDIO
  • Ms Duong Le (Headhunter at JobSeeker.vn)
  • JobSeeker.vn

Blog

Donate to Support Development!

Hello, Many thanks for using our website! JobSeekers.vn - IT Jobs (Vietnam) is a free-to-use IT recruiting website: Companies can register for employer accounts and post IT jobs Job...

Read more

Ép đi làm đúng giờ, nên hay không?

    Ai làm trong ngành phần mềm chắc cũng biết, dân developers là trùm đi trễ. (Link bài viết gốc là ở đây, các anh chị đừng xóa đi khi copy bài. Cảm...

Read more