138 "Agile" jobs for you

Android DevelopersAgileAndroidJavaPIXA Studio Ho Chi MinhFeatured JobSalary: Negotiable
Senior NodeJS EngineerEnglishJavaScriptNodeJSfram^ Da NangSalary: $1200 - $1600
Mobile Developer (iOS/Android)AndroidiOSMobile AppsiFind Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Java Backend DeveloperAgileJavaJavaScriptiFind Ho Chi MinhSalary: $700 - $1000
Senior / Associate Quality ControlTesterQC QAAutomation TestKyanon Digital Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Senior Back-end DeveloperPHPWordpressLaravelKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Product ManagerAgileProduct ManagerProject ManagerKyanon Digital Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Software Quality AssuranceQC QATesterMP Telecom Ha NoiHot JobSalary: Negotiable
Full-time TesterEnglishTesterQC QAMiller Gold Technology Solutions Ho Chi MinhHot JobSalary: Negotiable
Technical Project ManagerEnglishManagerProject ManagerSixth Gear Studios Viet Nam Co., Ltd Ha NoiSalary: $1500 - $3000
Senior .NET DeveloperASP.NETC#.NETGiaohangnhanh Holdings Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Experienced Java DeveloperJ2EEJavaTerralogic Vietnam Ho Chi MinhSalary: $1000 - $1400
Business AnalystBusiness AnalystEnglishEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Bridge Engineer (PHP/JP)Bridge EngineerJapanesePHPAdAsia Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1500
Frontend EngineerHTML CSSJavaScriptPHPAdAsia Vietnam Ho Chi MinhSalary: Up to $1000
Java Tech LeadJavaTeam LeaderDinosys Ho Chi MinhSalary: Negotiable
50 Fresher/Junior C++/MFC DevelopersFresherC++FPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
10 Java Full Stack Talents – Chances to onsite US and JapanJavaFullstackFPT Software Ho Chi MinhSalary: Negotiable
05 Senior Java Developers (up to 2000 USD)JavaFPT Software Ho Chi MinhSalary: Up to $2000
Business AnalystBusiness AnalystEnglishEXE Corporation Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Lập trình viên React.js/Node.jsReactJSNodeJSJavaScriptVelaCorp Ha NoiSalary: Negotiable
Senior Web Developer (Java, PHP, AngularJS,NodeJS)AngularJSNodeJSPHPBluebelt Holdings Ha NoiSalary: $1000 - $1500
Test Automation Engineer/QA/QCTesterQC QAAutomation TestRetail Hero Viet Nam Ho Chi MinhSalary: $1100 - $1600
Mobile Apps DevelopersAndroidiOSReact NativeDSV TECH AND APP CORP Ho Chi MinhSalary: Negotiable
Full Stack DeveloperJavaScriptNodeJSPHPDSV TECH AND APP CORP Ho Chi MinhSalary: Negotiable

Hiring now

  • Terralogic Vietnam
  • The Innerbus INC
  • WpProCare
  • Mr. Đạt Phạm (Headhunter at Jobseeker.vn)
  • PIXA Studio

Blog

Cách tính giá khi làm freelancer?

Giả sử bạn đang đi làm full-time lương $800/tháng hoặc tự đánh giá năng lực mình ở mức đó nếu đi làm full-time Thì, khi bạn nhận project về làm freelance, bạn tính giá như thế nào? #1. Xem...

Read more

#3. HR: Đăng tin tuyển dụng hay đi spam?!

Hầu hết các anh chị HR/Recruiter trong network của mình đều có chung vấn đề: "khó tuyển" hay "tuyển không ra người". Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề này, nhưng ở đây mình chỉ nói tới...

Read more